Gå till innehållet

Frågor och svar om att skänka sin aktieutdelning

Här får du svar på de vanligaste frågorna om möjligheten att skattefritt skänka aktieutdelning till organisationer.

Vem kan skänka utdelningen?

I egenskap av privatperson kan du skänka din aktieutdelning.

Gäller det alla aktier?

Det gäller alla aktier.

När ska jag ge bort aktieutdelningen?

Det viktigaste är att donationen görs innan du som privatperson erhåller aktieutdelningen, det vill säga innan bolagsstämman har fattat beslut om utdelning.

Vem kan jag ge aktieutdelningen till för att bli skattebefriad?

Du får i praktiken avsäga dig rätten till utdelning till vem du vill, men om du vill göra det skattefritt måste mottagaren vara en icke skattepliktig organisation. Ideella organisatoner med 90-konto är skattefria.

Hur gör jag?

Aktieutdelning från börsnoterade bolag:

 1. Bestäm vilken eller vilka aktieutdelningar du ska skänka och hur mycket.
 2. Gör UNICEF till rättighetshavare till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.
 3. Har du ett VP-konto fyller du i blanketten aktieutdelning gåvoblankett, som finns att ladda ned nedan. Det ska sedan registreras av ditt kontoförande institut. Blanketten ska inte skickas till VPC.
 4. Har du depå bör du vända dig till din bank då alla banker inte har samma tillvägagångssätt

Aktieutdelning från fåmansbolag:

 1. Bolagets styrelse ska upprätta aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger, båda blanketterna finns att ladda ner nedan.
 2. Bestäm innan årsstämman om du vill skänka utdelningen till UNICEF.
 3. Upprätta gåvobrev, som finns att ladda ned nedan, utställt till UNICEF.
 4. Vid bolagsstämman ska styrelsen föra in i bolagsstämmoprotokollet vilken organisation som har fått utdelningen.

Jag vill donera utdelning från mina aktier i mitt fåmansföretag. Vad händer med mitt sparade utdelningsutrymme?

Den utdelning som du skänker bort i gåva beaktas inte vid beräkning av det sparade utdelningsutrymmet på K10-blanketten.

UNICEFs uppgifter:

 • Organisationsnummer: 802401-4386
 • Gåvomottagare/Rättighetshavare: UNICEF Sverige
 • Utdelningsadress: BOX 8161, 104 20 Stockholm
 • PG 902001-7, BG 902-0017

Meddela oss gärna om din aktie­utdelningsgåva genom att maila till unicef@unicef.se

Aktieutdelning från fåmansbolag:

 1. Bolagets styrelse ska lämna förslag till utdelning till årsstämman. Styrelsen upprättar aktiebrev med tillhörande utdelningskuponger, båda blanketterna finns att ladda ner nedan.
 2. Bestäm innan årsstämman om du vill skänka utdelningen till UNICEF.
 3. Upprätta gåvobrev, som finns att ladda ned nedan, utställt till UNICEF.

UNICEFs uppgifter för gåvobrevet:

 • Organisationsnummer: 802401-4386
 • Gåvomottagare/Rättighetshavare: UNICEF Sverige
 • Utdelningsadress: BOX 8161, 104 20 Stockholm
 • PG 902001-7, BG 902-0017

Med gåvobrevet ska du även skicka med utdelningskuponger för UNICEF att kvittera vid mottagandet av aktieutdelning. Ladda ned exempel på utdelnings­kuponger nedan. Meddela oss gärna om din aktieutdelningsgåva genom att maila till unicef@unicef.se

Måste jag donera all aktieutdelning?

Nej, du kan donera en del av din aktieutdelning men måste då öppna ett nytt VP-konto för de aktier vars utdelning du vill skänka till UNICEF. Det är kostnadsfritt att öppna ett vp-konto.

Gäller gåvan tills vidare?

Om inget annat anges gäller gåvan tills vidare. För att göra en ändring måste du på nytt fylla i blanketten aktieutdelning gåvoblankett och i den fylla i rutan avregistrering.

Kan jag välja vilket UNICEF-projekt jag vill att pengarna ska gå till?

Ja, kontakta oss på unicef@unicef.se eller ring 08-692 25 00 så hjälper vi dig.

Hur deklarerar jag?

Banken eller din aktiemäklare ansvarar för att kapitalskatt inte dras från aktieutdelningen när den sätts in på organisationens konto. Eftersom du aldrig disponerat utdelningen behöver du inte redovisa utdelning och ska heller inte göra något avdrag i deklarationen. Däremot bör du i din deklaration under övriga upplysningar förklara att du skänkt din utdelning. I händelse av att skatteverket inte fått kontrolluppgifter från banken angående din gåva, kommer skattemyndigheten i din preliminära skatteuträkning dra kapitalskatt som om du disponerat aktieutdelningen själv. Detta åtgärdar du genom att bifoga den kontrolluppgift du fått från banken i din deklaration.

PDF-underlag för att skänka aktieutdelning

Börsnoterade bolag

Fåmansföretag