Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Rapportserie: Water, sanitation and hygiene

Rapport över vilka resultat som upp­nåtts under året som gått inom UNICEFs fokus­område vatten, sanitet och hygien.