Gå till innehållet

Rapportserie: Water, sanitation and hygiene

Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde vatten, sanitet och hygien.