Gå till innehållet

Rapportserie: Water, sanitation and hygiene

Rapport över vilka resultat som upp­nåtts under året som gått inom UNICEFs fokus­område vatten, sanitet och hygien.