Gå till innehållet

Vilka rättigheter har barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige?

En rättsvetenskaplig undersökning av det rättsliga läget för minderåriga unionsmedborgare i Sverige.

Barn som är EU-medborgare och lever i utsatthet i Sverige befinner sig i ett rättsligt vakuum utanför samhällets skyddsnät. Deras ställning är till och med sämre än papperslösa barns. Rapporten är framtagen av Barnrättscentrum och UNICEF Sverige och undersöker det rättsliga läget för dessa barn.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.