Gå till innehållet

Vem skyddar mig från våld?

Barns egna berättel­ser om våld i hemmet och önskan om upp­rättelse.

1979 var Sverige först i världen med att införa ett förbud mot barnaga, men trots det skyddar vi inte barn från alla former av våld som de utsätts för i hemmet. Vissa former av våld mot barn räknas inte som ett brott enligt svensk lag, till exempel psykiskt våld som hot, trakasserier och att bevittna våld. I rapporten berättar barn i Sverige om sina upp­levelser av våld, om rätts­processen och sam­hällets agerande. Och om vikten av att bli lyssnad på och tagen på allvar.

UNICEF kräver att allt våld mot barn måste förbjudas och bli straffbart enligt lag. Här kan du skriva under vårt krav och hjälpa oss att sätta press på politikerna.

Ladda ner rapporten nedan, eller beställ den tryckt gratis från unicefbutiken.se.