Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Rapportserie: UNICEF Annual report

Årsrapporten UNICEF annual report beskriver vårt arbete i 156 länder och terri­torier. Genom ett outtrött­ligt påverkans­arbete och fram­gångs­rika sam­arbeten hjälper UNICEF varje år miljon­tals barn att över­leva och utveck­las. I rapporterna redo­visas resultat för barn över hela världen.