Gå till innehållet

Rapportserie: Trends in maternal mortality

Att minska mödradödligheten är ett av de åtta millenniemål som formulerades i FN år 2000. Men hur går det egentligen? Rapporten beskriver prognoser, uppskattningar och statistik om mödradödlighet i världen, och har tagits fram av UNICEF i samarbete med WHO, UNFPA och Världsbanken.