Rapportserie: State of the World's Children

UNICEFs årliga rapport om läget för barn i världen.

 • 107921

  2016: A fair chance for every child

  Rapporten visar vad som väntar de mest utsatta och fattigaste barnen om inte världens länder trappar upp insatserna för dem. För trots de stora framsteg som har gjorts för att rädda barns liv och lyfta människor ur fattigdom, så har satsningarna inte fördelats jämnt eller rättvist, och därmed inte nått alla.

  Ladda ned rapport
 • 106842

  2015: Reimagine the future: Innovation for every child

  Årets rapport lyfter fram vikten av innovation för att lösa problem som drabbar barn runt om i världen. UNICEF arbetar ständigt för att hitta nya innovativa lösningar i kampen för alla barns rättigheter.

  Ladda ned rapport
 • 83481

  2014: Every Child Counts

  När de fattigaste barnen i världen föds är risken tre gånger större att det saknas utbildad personal, jämfört med vid de rikaste barnens födslar. Enligt den årliga rapporten, i år med undertiteln Every Child Counts, om läget för barn i världen tillåts alltför många barn fortfarande halka efter, trots att stora framsteg görs på många håll

  Ladda ned rapport
 • 83482

  2013: Children with disabilities

  Rapporten visar bland annat att barn med funktionsnedsättning löper högre risk än andra barn att gå miste om skolgång, omsorg, sjukvård och näring. Alldeles för många barn med funktionsnedsättning diskrimineras och görs osynliga i samhället, trots att de har samma rättigheter som alla andra barn.

  Ladda ned rapport
 • 83483

  2012: Children in an urban world

  Urbaniseringen i världen lämnar barnen på efterkälken. När städerna växer glöms barnen bort, och allt fler tvingas bo i fattiga slumområden utan sjukvård eller skola.

  Ladda ned rapport
 • 83484

  2011: Adolescence – An Age of Opportunity

  Vi kan bryta generationer av fattigdom och orättvisor – och lägga grunden till en fredligare, mer tolerant och jämlik värld – om vi börjar investera mer i utvecklingsländernas ungdomar.

  Ladda ned rapport
 • 83535

  2010: Celebrating 20 years of the Convention on the Rights of the Child

  En specialutgåva som handlar om Barnkonventionen och hur den efterlevs eller inte efterlevs i olika länder

  Ladda ned rapport
 • 83536

  2009: Maternal and Newborn Health

  Rapporten presenterar problem och framgångar för mödra- och spädbarnsvård världen över, men med särskilt fokus på Afrika och Asien.

  Ladda ned rapport
 • 83534

  2008: Child Survival

  Rapporten ger en bred bild av hälsosituationen för världens nyfödda, samt av den grundläggande hälsovården för barn upp till fem år.

  Ladda ned rapport
 • 83533

  2007: Women and Children: The Double Dividend of Gender Equality

  Rapporten undersöker den diskriminering som kvinnor möter livet igenom och beskriver vad som måste göras för att eliminera könsdiskriminering och för att ge kvinnor och flickor mer makt. Rapporten visar också hur satsningar på kvinnors rättigheter ger dubbla vinster, då det gynnar både kvinnor och barn.

  Ladda ned rapport