Gå till innehållet

Rapportserie: State of the World's Children

UNICEFs årliga rapport om läget för barn i världen.

 • The state of the worlds children omslag

  The State of the World's Children

  Rapporten undersöker barns psykiska hälsa världen över.

  Utgiven 2021

 • state of the worlds children

  The State of the World's Children

  Rapporten undersöker följderna av att barn tvingas leva på en bristfällig och näringsfattig kost.

  Utgiven 2019

 • The State of the World's Children

  Årets tema i rapporten behandlar hur den digitala teknologin påverkar situationen för barn.

  Utgiven 2017

 • The State of the World's Children

  Rapporten visar vad som väntar de mest utsatta och fattigaste barnen om inte världens länder trappar upp insatserna för dem. För trots de stora framsteg som har gjorts för att rädda barns liv och lyfta människor ur fattigdom, så har satsningarna inte fördelats jämnt eller rättvist, och därmed inte nått alla.

  Utgiven 2016

 • The State of the World's Children

  Årets rapport lyfter fram vikten av innovation för att lösa problem som drabbar barn runt om i världen. UNICEF arbetar ständigt för att hitta nya innovativa lösningar i kampen för alla barns rättigheter.

  Utgiven 2015

 • The State of the World’s Children

  När de fattigaste barnen i världen föds är risken tre gånger större att det saknas utbildad personal, jämfört med vid de rikaste barnens födslar. Enligt den årliga rapporten, i år med undertiteln Every Child Counts, om läget för barn i världen tillåts alltför många barn fortfarande halka efter, trots att stora framsteg görs på många håll

  Utgiven 2014

 • The State of the World's Children

  Rapporten visar bland annat att barn med funktionsnedsättning löper högre risk än andra barn att gå miste om skolgång, omsorg, sjukvård och näring. Alldeles för många barn med funktionsnedsättning diskrimineras och görs osynliga i samhället, trots att de har samma rättigheter som alla andra barn.

  Utgiven 2013

 • The State of the World's Children

  Urbaniseringen i världen lämnar barnen på efterkälken. När städerna växer glöms barnen bort, och allt fler tvingas bo i fattiga slumområden utan sjukvård eller skola.

  Utgiven 2012

 • The State of the World's Children

  Vi kan bryta generationer av fattigdom och orättvisor – och lägga grunden till en fredligare, mer tolerant och jämlik värld – om vi börjar investera mer i utvecklingsländernas ungdomar.

  Utgiven 2011

 • The State of the World's Children

  En specialutgåva som handlar om Barnkonventionen och hur den efterlevs eller inte efterlevs i olika länder

  Utgiven 2010

 • The State of the World's Children

  Rapporten presenterar problem och framgångar för mödra- och spädbarnsvård världen över, men med särskilt fokus på Afrika och Asien.

  Utgiven 2009

 • The State of the World's Children

  Rapporten ger en bred bild av hälsosituationen för världens nyfödda, samt av den grundläggande hälsovården för barn upp till fem år.

  Utgiven 2008

 • The State of the World's Children

  Rapporten undersöker den diskriminering som kvinnor möter livet igenom och beskriver vad som måste göras för att eliminera könsdiskriminering och för att ge kvinnor och flickor mer makt. Rapporten visar också hur satsningar på kvinnors rättigheter ger dubbla vinster, då det gynnar både kvinnor och barn.

  Utgiven 2007