Gå till innehållet

Rapportserie: Social inclusion

Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs fokusområde skydd mot fattigdom och utanförskap.