Gå till innehållet

Rapportserie: Report on Regular Resources

Rapporten beskriver hur de pengar som skänks till UNICEF utan att öron­märkas har använts under året som gått. Pengar som inte öron­märks använder UNICEF för att arbeta lång­siktigt och skapa var­aktiga för­bätt­ringar för barn inom olika områden. Pengarna för­delas till de UNICEF-program och länder där flest kränk­ningar av barns rättig­heter sker och där behoven är som störst. Rapporten beskriver hur och inom vilka områden pengarna har använts, och vilka resultat som har uppnåtts.