Gå till innehållet

Report Card 16: Worlds of Influence – Under­standing what shapes child well-being in rich countries

Rapporten har undersökt hur barn har det i världens rika länder inom EU och OECD. Länderna har rankats utifrån barnens psykiska och fysiska hälsa samt skol­kunskaper och sociala färdig­heter.