Gå till innehållet

Stärkt barn­rätts­perspek­tiv för barn i skyddat boende

  • Remissvar på slutbetänkandet av utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende (SOU 2017:112)

    Remissvar från 2018-05-08:

    UNICEF Sverige tillstyrker förslagen som presenteras i utredningen om ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. I följande remissvar kommenteras de förslag och bedömningar där UNICEF Sverige anser att utredningen inte når hela vägen när det gäller barnrättsperspektivet för barn i skyddat boende, eller där vi ser svårigheter i det praktiska genomförandet av förslaget. I en avslutande del lämnas en rad generella synpunkter och kommentarer som vi anser viktiga att lyfta i sammanhanget.

    Utgiven 2018