Gå till innehållet

Ny möjlighet till uppehållstillstånd

  • Remissvar på utkast till lagrådsremiss: Ny möjlighet till uppehållstillstånd

    Remissvar från 2018-02-16:

    UNICEF Sverige tillstyrker förslaget om ny möjlighet till uppehållstillstånd. Vi ser förslaget som ett led i ett erkännande från regeringen att asylprocessen inte har fungerat på ett rättssäkert sätt och att kompensation till de berörda är nödvändig. Förslaget kan således tolkas som ett sätt att ge upprättelse till några utav de barn och unga som påverkats oproportionerligt hårt av den tillfälliga lagen och svängningarna i svensk migrationspolitik.

    Utgiven 2018