Gå till innehållet

Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande

  • Remissvar på betänkandet "Ett ordnat mottagandet - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande" (SOU 2018:22)

    Remissvar från 2018-11-13:

    UNICEF Sverige ser positivt på att utredningen förespråkar ett gemensamt samlat system för mottagande av asylsökande. Däremot anser vi att utredningen har ett bristande barnrättsperspektiv och på andra sätt brister i att lyfta individens perspektiv och skyddsbehov som asylsökande, samt principen om likabehandling.

    Utgiven 2018