Gå till innehållet

Remissvar på slutbetänkande av utredningen God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

  • Remissvar: Utredningen God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, SOU 2022:40

    Remissvar från 2022-12-06:

    UNICEF Sverige yttrar sig med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utredningen föreslår att barn som vårdas inom den psykiatriska tvångsvården enligt LPT eller LRV som huvudregel inte längre ska kunna placeras tillsammans med vuxna och att vissa tvångsåtgärder såsom bältning och avskiljning ska bli möjliga att överklaga till domstol. Förslagen kan förutses stärka barnets rättigheter, vi tillstyrker därför i huvudsak utredningens förslag.

    Utgiven 2022