Gå till innehållet

Framtidens socialtjänst

  • Remissvar på slutbetänkande av utredningen Framtidens socialtjänst (Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag, SOU 2020:47)

    Remissvar från 2021-02-01:

    UNICEF Sverige avstyrker det nya lagförslaget, då utredningen trots goda intentioner inte i tillräckligt hög utsträckning lyckats förtydliga barnrättsperspektivet eller vikten av helhetsperspektiv och förebyggande arbete. Socialtjänstlagen är en av de viktigaste fundamenten för upprätthållandet av trygghet i samhället, inte minst för barn som lever i särskilt utsatta livssituationer. Därmed anser vi att det krävs ett omtag kring frågan snarare än att öppna upp för ökade regionala skillnader i tillgången till skydd och stöd, vilket detta lagförslag riskerar att göra.

    Utgiven 2021