Gå till innehållet

En mer likvärdig skola

  • Remissvar på SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning

    Remissvar från 2020-11-30:

    UNICEF Sverige tillstyrker förslagen i utredningen om de antas i sin helhet. Vi vill poängtera att utredningen ska ses som en helhet, där förslagen i stor utsträckning förutsätter varandra. Att lyfta ut och genomföra enskilda förändringar riskerar att få negativa konsekvenser, snarare än positiva, när det gäller rätten till likvärdig skola.

    Utgiven 2020