Gå till innehållet

En långsiktigt hållbar migrations­politik, komplet­terande promemoria

  • UNICEF Sveriges remissvar på komplet­terande promemoria till betänkandet (2020:54) En långsiktigt hållbar migrations­politik

    Remissvar från 2021-01-08:

    UNICEF Sverige välkomnar de kompletterande förslagen och ser positivt på att regeringen valt att åter­införa bestäm­melsen om särskilt ömmande omständig­heter och till­fälligt uppehålls­tillstånd på grund av snabba anknyt­ningar. Vi är dock kritiska till att kompletterings­förslagen inte omfattar fler person­kategorier som har rätt till uppehålls­tillstånd mer än snabba anknyt­ningar, och att det även i fortsätt­ningen föreslås ett försörjnings­krav för barn­familjer.

    Utgiven 2021