Gå till innehållet

En långsiktigt håll­bar migrations­politik

  • UNICEF Sveriges remissvar på betänkandet (2020:54) En långsiktigt hållbar migrationspolitik

    Remissvar från 2020-12-07:

    UNICEF Sverige välkomnar förslaget till en ny utlänningslag som ersätter den tillfälliga lagen, men tycker det är beklagligt att många av bestämmelserna i den tillfälliga lagen föreslås bli permanenta. UNICEF Sverige yttrar sig endast över de förslag som direkt eller indirekt påverkar barn och deras rättigheter främst utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Övriga förslag avstår vi från att yttra oss över.

    Utgiven 2020