Gå till innehållet

Rättighetsbaserad skola

En folder kring arbetsmodellen Rättighetsbaserad skola (RBS). Med rättighetsbaserad skola ges skolor i Sverige en tydlig struktur för hur de kan arbeta främjande och förebyggande med barnkonventionen.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.