Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Rättighets­baserad skola

En folder kring arbets­modellen Rättig­hets­baserad skola (RBS). Med rättig­hets­baserad skola ges skolor i Sverige en tydlig struktur för hur de kan arbeta främ­jande och före­byggande med barn­konven­tionen.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.