Gå till innehållet

Protected on Paper?

An analysis of Nordic country responses to asylum-seeking children.

Rapporten under­söker hur asyl­sökande barns rättig­heter efter­levs i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Det handlar till exempel om barns rättig­heter under asyl­pröv­ningen, samt rätten till utbild­ning, hälsa och socialt skydd. Rapporten lyfter fram de brister som finns, men även goda exempel som kan tjäna som väg­ledning. Den inne­håller även rekommen­da­tioner för hur mot­tagan­det kan för­bättras.