Gå till innehållet

Rapportserie: Progress report on Drinking Water and Sanitation

Rapporten beskriver läget när det gäller människors tillgång till rent vatten och sanitet i världen. Vad har vi uppnått hittills och var behövs mer och större insatser? Framtagen i samarbete med WHO.