Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Rapportserie: Progress report on Drinking Water and Sanitation

Rapporten beskriver läget när det gäller människors till­gång till rent vatten och sanitet i världen. Vad har vi uppnått hit­tills och var behövs mer och större insatser? Fram­tagen i sam­arbete med WHO.

  • Progress report on Drinking Water and Sanitation 2017

    Utgiven 2017

  • Progress report on Drinking Water and Sanitation 2015

    Utgiven 2015

  • Progress report on Drinking Water and Sanitation 2014

    Utgiven 2014