Gå till innehållet

Olagligt men inte straffbart

Luckor i svensk lag gör att barn som utsätts för våld i hemmet har ett bristande skydd.

1979 var Sverige först i världen med att införa ett förbud mot barnaga, men trots det skyddar vi inte barn från alla former av våld som de utsätts för i hemmet. Vissa former av våld mot barn räknas inte som ett brott enligt svensk lag, till exempel psykiskt våld som hot, trakasserier och att bevittna våld. 

Rapporten ”Olagligt men inte straffbart” har dels granskat ett antal domar där föräldrar har åtalats för att ha utövat våld mot sina barn, dels under­sökt hur det straff­rätts­liga skyddet ser ut för barn som utsätts för våld i hemmet. Borde inte det förbud mot aga som infördes för 40 år sedan, i kombi­nation med barn­konven­tionens bestäm­melser, ge barn i Sverige ett hel­täckande skydd?

UNICEF kräver att allt våld mot barn måste förbjudas och bli straffbart enligt lag. Här kan du skriva under vårt krav och hjälpa oss att sätta press på politikerna.

Ladda ner rapporten nedan, eller beställ den tryckt gratis från unicefbutiken.se.

  • Olagligt men inte straffbart

    En genom­gång av hur gällande svensk lag­stift­ning för­håller sig till barn­konven­tionen och exempel på rätts­fall som visar på svårig­heter att tillämpa lagen utifrån ett barn­rätts­pers­pektiv.

    Utgiven 2019