Gå till innehållet

Möta barn på flykt

Det här är en bok för dig som möter barn på flykt. Som enga­gerad med­människa, god man eller sär­skilt förord­nad vårdnads­havare. Som volontär knuten till en organisa­tion, kyrka eller annat tros­samfund. Som personal vid ett boende. Som anställd inom för­skolan, skolan eller hälso- och sjuk­vården. Eller som studerande vid en utbild­ning för arbete med barn.

Handboken har tagits fram som ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna till­godo­se barnens rättig­heter. Vår för­hopp­ning är att hand­boken blir ett red­skap vid mötet med barn på flykt, där för­håll­nings­sättet är att se varje enskilt barn.

Handboken har med anledning av kriget i Ukraina reviderats. Ladda ned den här: