Gå till innehållet

Rapportserie: Levels and trends in child mortality

Rapporten visar hur situationen ser ut när det gäller barnadödligheten i världen. Den har halverats under de senaste 25 åren, men fortfarande dör många små barn av enkla orsaker som går att förhindra.