Gå till innehållet

Rapportserie: Levels and trends in child mortality

Rapporten visar hur situationen ser ut när det gäller barnadödligheten i världen. Den har mer än halverats under de senaste 30 åren, men fortfarande dör många små barn av enkla orsaker som går att förhindra.