Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Rapportserie: Levels and trends in child mortality

Rapporten visar hur situationen ser ut när det gäller barnadödligheten i världen. Den har halverats under de senaste 25 åren, men fortfarande dör många små barn av enkla orsaker som går att förhindra.