Gå till innehållet

Hur ska barn i Sverige få upprättelse när deras rättigheter kränkts?

För- och nackdelar med en ratificering av barnkonventionens tilläggsprotokoll om individuell klagorätt.

I rapporten framkommer hur svårt det är för barn att få sin sak prövad, och hur de är utelämnade åt ett system som är utformat för vuxna. Men ett tilläggsprotokoll till FN:s konvention om barnets rättigheter ger barn och deras ombud möjlighet att framföra klagomål till FN:s barnrättskommitté. Sverige har dock hittills valt att inte skriva under protokollet.

Ladda ned rapporten nedan eller beställ tryckta exemplar gratis hos Unicefbutiken.