Gå till innehållet

Hur ska barn i Sverige få upp­rättelse när deras rättig­heter kränkts?

För- och nackdelar med en ratifi­cering av barn­konven­tionens tilläggs­proto­koll om indivi­duell klago­rätt.

I rapporten fram­kommer hur svårt det är för barn att få sin sak prövad, och hur de är ute­lämnade åt ett system som är utformat för vuxna. Men ett tilläggs­proto­koll till FN:s konven­tion om barnets rättig­heter ger barn och deras ombud möjlig­het att fram­föra klago­mål till FN:s barn­rätts­kommitté. Sverige har dock hit­tills valt att inte skriva under proto­kollet.

Ladda ned rapporten nedan eller beställ tryckta exemplar gratis hos Unicefbutiken.