Gå till innehållet

Rapportserie: Humanitarian action

Rapport över vilka resultat som uppnåtts under året som gått inom UNICEFs katastrofinsatser.