Gå till innehållet

Hör barnens röst

  • Hör barnens röst omslag

    Hör barnens röst

    Huvudrapporten »Hör barnens röst« bygger på konsultationer med barn, och innehåller endast deras röster, utan vuxnas analys och tolkning. I den första bilagan »Rapport från civilsamhällesorganisationer som arbetar med barns rättigheter«, beskriver och analyserar, de bidragande organisationerna, barns rättigheter i Sverige utifrån vårt arbete med och för barn och unga. I den andra bilagan, »Rapport om mottagande av flyktingar från Ukraina« har vi tittat på mottagandet av barn som flytt till Sverige från kriget i Ukraina ur ett barnrättsperspektiv.

    Utgiven 2022