Gå till innehållet

Handel med barn i de nordiska län­derna

Rapporten som släpptes i februari 2012 visar att ingen vet hur många barn som ut­sätts för männi­sko­handel. Osäker­heten är stor hos myndig­heter om mandat och ansvar och trots många insat­ser för ökad kun­skap är hand­lings­för­lam­ningen på­fall­ande när det gäller stöd för en­skilda barn som kan vara ut­satta för människo­handel.