Gå till innehållet

Handbok för social­sekreterare

En handbok från UNICEF Sverige med syfte att vara ett stöd för social­sekre­terare i det dag­liga arbetet.

”Handbok för social­sekreterare – Om barnrätts­perspektivet från förhands­bedömning till avslutad utredning” är en handbok med syfte att vara ett lättill­gängligt stöd för social­sekreterare i det dagliga arbetet. Handboken förklarar på ett konkret och kortfattat sätt social­tjänstens ansvar för att vara barnrätts­baserade i processen från förhands­bedömning till kommuni­cering av beslut, i utred­ningar av barn och ungas behov av skydd och stöd.

Ladda ner handboken nedan (pdf uppdaterad juli 2019) eller beställ ett tryckt exemplar hos Unicefbutiken.

Du kan också ladda ner dokumentet "Mina kontakter" här.
”Mina kontakter” är ett formulär att använda i samband med barn­samtal, till exempel hos social­tjänsten. Fyll i uppgif­terna till­sammans med barnet när ni träffas, för att säker­ställa att barnet alltid har upp­daterade och rätt kontakt­uppgifter till sin hand­läggare och vet var hen ska vända sig om något händer.