Rapportserie: HAC Humanitarian Action for Children

UNICEFs rapport Humanitarian Action for Children visar årligen på UNICEFs arbete för barn och kvinnor i katastrofområden världen över, vilka mål vi sätter och hur mycket resurser som behövs för att hjälparbetet ska kunna utföras på bästa sätt.