Gå till innehållet

Just nu dubblas din gåva av Akelius Foundation.
Du hjälper därför dubbelt så många barn.

Stöd oss

Rapportserie: Gender equality

Rapport över vilka resultat som upp­nåtts under året som gått inom UNICEFs arbete för jäm­ställd­het.

  • 2017: Annual results report Gender equality

    Utgiven 2017

  • 2016: Annual results report Gender equality

    Utgiven 2016

  • 2015: Annual results report Gender equality

    Utgiven 2015