Gå till innehållet

Rapportserie: Female genital mutilation

Rapporterna ger en fördjupad insikt av kvinnlig könsstympning för att kunna utveckla strategier och program med det slutliga målet att helt avskaffa sedvänjan.

  • Utgiven 2014
    Ladda ned rapport (pdf 300 kB)

  • Rapporten innehåller en statistisk översikt av kvinnlig könsstympning i de 29 länder där sedvänjan är som mest koncentrerad. Syftet med rapporten är att ge en fördjupad insikt av kvinnlig könsstympning för att kunna utveckla strategier och program med det slutliga målet att helt avskaffa sedvänjan.

    Utgiven 2013
    Ladda ned rapport (pdf 20 MB)