Gå till innehållet

Rapportserie: Female genital mutilation

Rapporterna ger en för­djupad insikt av kvinnlig köns­stympning för att kunna utveckla strate­gier och program med det slut­liga målet att helt avskaffa sedvänjan.

 • Female Genital Mutilation report. En rapport om de framsteg som gjorts de tre senaste decennierna inom kvinnlig könsstympning.

  Female Genital Mutilation report 2020

  Rapporten utforskar de framsteg som gjorts under de tre senaste decennierna, förändringar i attityder och kring utförandet.

  Utgiven 2020

 • Female Genital Mutilation report 2014

  Rapporten innehåller en statistisk översikt av kvinnlig könsstympning i de 29 länder där sedvänjan är som mest koncentrerad och ger en fördjupad insikt i ämnet.

  Utgiven 2014

 • Female Genital Mutilation report 2013

  Rapporten innehåller en statistisk översikt av kvinnlig könsstympning i de 29 länder där sedvänjan är som mest koncentrerad och ger en fördjupad insikt i ämnet.

  Utgiven 2013