Gå till innehållet

Rapportserie: Female genital mutilation

Rapporterna ger en för­djupad insikt av kvinnlig köns­stympning för att kunna utveckla strate­gier och program med det slut­liga målet att helt avskaffa sedvänjan.

  • Utgiven 2014

  • Rapporten innehåller en statistisk översikt av kvinnlig könsstympning i de 29 länder där sedvänjan är som mest koncentrerad. Syftet med rapporten är att ge en fördjupad insikt av kvinnlig könsstympning för att kunna utveckla strategier och program med det slutliga målet att helt avskaffa sedvänjan.

    Utgiven 2013