Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Early Moments Matter for Every Child

85 miljoner barn under fem år får inte det stöd de be­höver för att deras hjärnor ska ut­veck­las opti­malt. Endast 15 länder i världen upp­fyller kritiska krite­rier för att stötta barns tidiga utveck­ling. I rapporten visar UNICEF på vilka vik­tiga insat­ser som behövs och vad rege­ringar och den privata sektorn behöver göra.