Gå till innehållet
Din gåva
dubblas!

Akelius Foundation matchar just nu alla gåvor som skänks till UNICEF.
Din gåva räddar därför dubbelt så många barn!

Rapportserie: Child-Sensitive Return

Rapporterna granskar hur återvändandeprocessen ser ut för barn som har fått avslag på sin asylansökan i Sverige, Nederländerna, Tyskland och Storbritannien. Serien innehåller fyra nationella rapporter samt en komparativ sammanställning med rekommendationer om hur processerna kan förbättras.