Gå till innehållet

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

År 2011 antog FN ett tredje tilläggsprotokoll till barnkonventionen. Det ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrätts­kommitté i de fall deras rättigheter har kränkts och de inte har haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet. I den här foldern kan du läsa mer om vad protokollet innebär och varför det behövs.

  • Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

    Utgiven 2019