Gå till innehållet

Just nu dubblas din gåva av Akelius Foundation.
Du hjälper därför dubbelt så många barn.

Stöd oss

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

År 2011 antog FN ett tredje tilläggsprotokoll till barnkonventionen. Det ger barn möjlighet att lämna in klagomål till FN:s barnrätts­kommitté i de fall deras rättigheter har kränkts och de inte har haft möjlighet att få upprättelse i hemlandet. I den här foldern kan du läsa mer om vad protokollet innebär och varför det behövs.

  • Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

    Utgiven 2019