Gå till innehållet

Just nu dubblas din gåva av Akelius Foundation.
Du hjälper därför dubbelt så många barn.

Stöd oss

Barnkonven­tionens status

Rapporten som släpptes 2011 utvär­derar för- och nack­delarna med att inkor­po­rera barn­konven­tionen i svensk lag.