Gå till innehållet

Barnkonven­tionens status

Rapporten som släpptes 2011 utvär­derar för- och nack­delarna med att inkor­po­rera barn­konven­tionen i svensk lag.