Gå till innehållet

Barnkonventionen som lag i praktiken

Barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020. För att undersöka hur rättsutvecklingen har sett ut sedan dess har UNICEF Sverige granskat ett antal domar från 2020. Våra observationer presenteras i den här kartläggningen.