Gå till innehållet

Barn och samhälls­vård

Vad vet vi om institutions- och familjehems­vården?

Rapporten visar att barn lämnas till en samhälls­tjänst där det saknas kunskap om huru­vida behand­ling och rehabili­tering fungerar som det är tänkt. Snarare pekar fakta på att det i flera avseenden går sämre för placerade barn i vuxen ålder, än för barn i andra utsatta grupper.

Finns även att beställa gratis på unicefbutiken.se.