Gå till innehållet

Days of Tranquility – vapen­vila för barnens skull

UNICEF arbetar på många olika sätt för att minska krigets skade­verk­ningar för barn. Vi ger mycket effektiv katastrof­hjälp, tar hand om ensamma barn och försöker åter­förena dem med sina föräldrar, samt för­handlar med krigs­ledare för att få dem att avstå från att utnyttja barn­soldater och att släppa dem fria. Ett annat exempel är insatsen Days of Tranquility.

En bebis får en dos poliovaccin i munnen.

Tack vare att UNICEF är ett politiskt obundet FN-organ har vi genom åren lyckats förhandla fram vapenvilor. I många krigsdrabbade områden har Days of Tranquility blivit en rutinmässig återkommande vapenvila. Bilden är från fredsdagarna i Afghanistan hösten 2007 då över en miljon barn kunde vaccineras mot polio.

I början av 80-talet kom en svensk UNICEF-arbetare, Nils Thedin, med ett förslag. "Tänk", sa han, " om vi kunde gå in i världens värsta krigsområde och komma överens med alla de som krigar att helt enkelt sluta med det i några dagar, och så kan vi från UNICEF gå in och ge barn det livsviktiga vaccin som de har rätt till."

Ingen trodde att det skulle fungera. Men så provade vi, i El Salvador 1985, mitt under fullt inbördeskrig. UNICEF övertalade rebellerna och regeringen att lägga ner vapen i tre dagar, så att 20 000 hjälparbetare kunde komma in i landet och vaccinera en kvarts miljon barn mot mässling, polio och difteri. Insatsen fick namnet Days of Tranquility.

Tack vare att UNICEF är ett politiskt obundet FN-organ har vi genom åren lyckats förhandla fram vapenvilor och i många krigsdrabbade områden har Days of Tranquility blivit en rutinmässig återkommande vapenvila.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

  3. Varje stat ska säkerställa skydd och omvårdnad av barn som berörs av en väpnad konflikt.

Läs mer om barnkonventionen

Hjälp barn i katastrofer

Just nu pågår många katastrofer runt om i världen. UNICEF finns på plats och kämpar för barnen som drabbas av natur­katastrofer, hunger och konflikt. Men mer hjälp behövs.

Ge en gåva nu