Gå till innehållet

Drönare bekämpar hiv i Malawi

I Malawi blir drönare medhjälpare i kampen mot hiv.

UNICEF arbetar ständigt för att hitta nya innovativa lösningar på problem som drabbar barn runt om i världen. Tillsammans med Malawis regering har UNICEF undersökt kostnadseffektiva lös­ningar för att minska väntetiden när nyfödda testas för hiv.

Obemannade drönare testas för att snabbt kunna skicka blodprover mel­lan vårdcentraler och labb. Den första lycka­de testflygningen genomfördes då en dröna­re flög tio kilometer från ett hälsocenter i en by till labbet vid sjukhuset i Kamuzu.

Vanligen tar det många dagar för ett blodprov vid ett hälsocenter i Malawi att nå ett testlabb och upp till åtta veckor innan resultatet kommer tillbaka. En snabb diagnos är livsviktig så att barn som bär på viruset direkt kan komma igång med behandling och bromsmediciner.

Om de goda resultaten fortsätter kommer drönarna att bli en del av landets hälsosystem och kunna rädda och förbättra många barns liv i framti­den.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Varje barn har rätt till bra hälsa och rätt till sjukvård. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om Barnkonventionen