Gå till innehållet

Vi bygger skyddsnät kring utsatta barn i Nepal

Nepal är ett av världens fattigaste länder. Barn och kvinnor är mycket utsatta och UNICEF kämpar för att bygga upp lokala skyddsnät som ger dem den trygghet de har rätt till.

Hela byn engageras

För att skapa varaktiga förändringar är det viktigt att engagera fler vuxna i samhället. Alla måste hjälpas åt om barnen ska få en trygg och utvecklande miljö. Vi samarbetar med föräldrar, lärare, lokala organisationer och lokalpolitiker. De får kunskap om barns rättigheter och behov. På så sätt skapar vi ett långsiktigt engagemang som sakta men säkert förbättrar barnens situation i Nepal.

UNICEF stödjer kvinnoklubbar där frivilliga utbildas om barns och kvinnors rättigheter.

Kvinnoklubbar skapar lokalt skyddsnät

UNICEF stödjer kvinnoklubbar där frivilliga utbildas om barns och kvinnors rättigheter - information som de sedan sprider i byarna. Klubbarna stöttas av jurister, socialarbetare, hälsoarbetare, och lärare med flera.

Till de här kvinnorna kan barn och andra vända sig för att få hjälp att lösa problem. När ett barn har blivit utsatt för något, till exempel blivit dåligt behandlat av en arbetsgivare, är medling en viktig del av arbetet, liksom att ge barnet det stöd det behöver. Om saken inte kan lösas genom samtal eller medling kan barnen få stöd av jurister och kan driva sin sak i domstol. Rådgivning för barn och deras föräldrar är en annan viktig del i arbetet.

Genom kvinnoklubbarna byggs ett lokalt skyddsnät för barn och kvinnor som kan förhindra våld, exploatering och diskriminering.

Barnklubbar stärker självförtroendet

För att fånga upp och kunna hjälpa barn som arbetar har UNICEF startat särskilda barnklubbar. Hit kommer arbetande barn för att få stöd och hjälp med sina problem.

Genom att berätta för varandra om sin situation får barnen tips om hur de kan påverka sina arbetsförhållanden. De uppmuntrar varandra att gå i skolan, lär sig om sina rättigheter och får självförtroende och kraft att förändra sina liv.

 

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet.

  2. Varje barn har rätt till social trygghet, och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar.

  3. Varje barn har rätt att skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och arbete som är skadligt eller hindrar barnets skolgång.

  4. Varje barn ska skyddas mot alla former av utnyttjande.

Läs mer om Barnkonventionen