Gå till innehållet

Näringsrik gröt räddar flera generationer

I en by i norra Etiopien får mammor lära sig laga näringsrik gröt till sina barn, något som räddar barns liv generationer framåt.

Gröten görs på lokala råvaror och ska få små barn att växa och utvecklas. Det är sjukvårdsper­sonal vid The Kihen Health Post som står för utbildningen. Tillsammans med UNICEF genomför vårdmottagningen olika program inom hälsa, näring, hygien och sanitet för att utbilda befolkningen i olika byar i landet.

Att lära mammorna laga gröten har två syften. Dels minskar det risken att deras barn drabbas av un­dernäring och dels kan barnen i sin tur föra vidare sin kunskap så att kommande generationer kan växa och utvecklas.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Varje barn har rätt till skälig levnadsstandard, en bostad, kläder, mat och rent vatten.

Läs mer om Barnkonventionen