Gå till innehållet

Näringsrik gröt räd­dar flera genera­tioner

I en by i norra Etiopien får mammor lära sig laga närings­rik gröt till sina barn, något som räddar barns liv genera­tioner framåt.

Pojke äter gröt ur en skål.

Tvåriga Habib äter ur en skål med gröt som hans mamma Safiya har tillagat.

Gröten görs på lokala råvaror och ska få små barn att växa och utveck­las. Det är sjuk­vårds­per­sonal vid The Kihen Health Post som står för utbild­ningen. Till­sammans med UNICEF genomför vård­mottag­ningen olika program inom hälsa, näring, hygien och sanitet för att utbilda befolk­ningen i olika byar i landet.

Att lära mammorna laga gröten har två syften. Dels minskar det risken att deras barn drabbas av un­der­näring och dels kan barnen i sin tur föra vidare sin kunskap så att kommande genera­tioner kan växa och utvecklas.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Barn har rätt till skälig levnadsstandard, till exempel bostad, kläder och mat.

Läs mer om barnkonventionen