Gå till innehållet

Google och UNICEF sam­arbetar för att stoppa zika­viruset

Ett av våra senaste fram­steg är ett sam­arbete med Google där vi till­sammans kämpar för att stoppa sprid­ningen av zika­viruset.

I en skola i östra Brasilien ingår förebyggande lektioner om zikaviruset i läroplanen. Genom affischer, teater och frågesport lär sig barnen hur de ska skydda sig.

Zikaviruset sprider sig snabbt via myggor, men kan förhindras med enkla åtgärder: myggnät, myggmedel, täckande kläder och skydd för dörrar och fönster.

Google har lagt in information och hälsovarningar om zikaviruset i sina sökmotorer på 16 olika språk, så att vi kan informera och utbilda allmänheten om hur man kan skydda sig från myggan. På det här sättet räknar vi med att kunna nå 200 miljoner människor.

Inom samarbetet byggs även en plattform som kan kartlägga, och så småningom förutse, utbrott av viruset. Förhoppningen är att tekniken också kommer att kunna användas till andra typer av hälsorisker i framtiden.

Vad säger Barnkonventionen?

  1. Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

  2. Barn har rätt till bästa möjliga hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa ska avskaffas.

Läs mer om barnkonventionen