A New Era for Girls

En av 20 flickor i åldern 15-19 år – cirka 13 miljoner världen över – har blivit tvingade till sex, en av de mest våldsamma formerna av sexuella övergrepp som flickor och kvinnor kan utsättas för. Samtidigt fortsätter barnäktenskap och kvinnlig könsstympning att förstöra miljoner flickors liv.

omslag-a-new-era-for-girls-jpg d07daf72bf93effc

A New Era for Girls

Utgiven 2020.

| 4MB