Gå till innehållet

TV4-Gruppen kommuni­cerar barns rättig­heter

TV4

UNICEF och TV4-Gruppen har sam­arbetat sedan lång tid till­baka. En av höjd­punkt­erna är vår insamlings­gala som sänds varje år i TV4, med repor­tage från UNICEFs arbete för barn världen över.

Ända sedan den första insamlingsgalan sändes 2003, har TV4 och UNICEF haft ett nära samarbete och tillsammans arbetar vi aktivt med att sprida kunskap om barns situation och om humanitära katastrofer i världen. Galan innehåller både allvar och humor, med syftet att engagera och beröra tittarna så att de lyfter luren och ringer in och blir Världsföräldrar. 

Under årens lopp har mängder av artister, komiker och programledare engagerat sig i kampen för barns rättigheter vilket vi är oerhört glada och stolta för. När galan sändes för första gången 2003 fanns det 20 000 Världsföräldrar i Sverige. Nu har antalet ökat till över 230 000. De bidrar med 100 kronor i månaden eller mer till arbetet för barns rättigheter världen över.