Om UNICEF Sverige / Styrelse

UNICEF Sveriges styrelse

UNICEF Sverige leds av en styrelse som utses av årsstämman. Styrelsen består av tio ledamöter varav en ordförande, en vice ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelsemöten. Personalen har rätt att utse en arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Odd Swarting, född 1957. Ordförande i UNICEF Sverige sedan maj 2011. Odd är advokat och delägare i Calissendorff Swarting Advokatbyrå.

Maj-Inger Klingvall, född 1946. Fil.pol.mag. Vice ordförande UNICEF Sverige. Statsråd 1996–2001, riksdagsledamot 1988–2002, ambassadör 2002–2011.

Anders L Pettersson, född 1968. Anders är generalsekreterare för ECPAT Sverige som arbetar mot barnsexhandel. Han har under många år arbetat internationellt på FN-uppdrag och under ett antal år även för UNICEF i New York och i Stockholm. 

Anders Palmgren, född 1954. Journalist och författare med stor erfarenhet av mediavärlden. Har verkat som chef inom TV4 Nyheter och som styrelseledamot i Medieledarna, Publicistklubben och IF Brommapojkarnas marknadskommitté.

David Lega, född 1973. Kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen i Göteborg för Kristdemokraterna. Sedan 2009 är David ledamot av Riksidrottsstyrelsen. Elitsimmare i svenska simlandslaget för handikappade 1993–2000.

Ebba Lindsö, född 1955. Ebba är civilekonom. Hon har bland annat varit vd för Transferator och Svenskt näringsliv, chefredaktör för Affärsvärlden samt vd och chefredaktör för TT.

Emina Krzovic Butler, född 1964. Emina har arbetat som egen företagare, ägt restauranger och varit ordförande i Gamla Uret. Hon har även arbetat som översättare och tolk. Idag arbetar Emina inom Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen med frivillig återvandring.

Ingrid Pramling Samuelsson, född 1946. Fil. dr med barn- och ungdomsvetenskap som specialitet. Särskilt har hon uppmärksammat barns tidiga utveckling. Hon är knuten till ett antal universitet och styrelser och har genomfört betydande uppdrag för bland annat UNESCO. 

Johanna Hallin, född 1975. Johanna har omfattande erfarenhet av arbete i olika kulturer och länder, inom mänskliga rättigheter, hållbarhet och framtidens företagande. Området har spänt över uppdrag som till exempel att bygga demokratiprogram i Burma och att verka för pressfrihet i Vitryssland. Johanna är har grundat och leder Inter Business Initiative och företaget Srey.

Mona Arfs, född 1951. Mona är fil. dr i nederländska, prefekt vid Göteborgs universitet och tidigare ledamot i Adoptionscentrums styrelse.

Jenny Holmberg, född 1982. Personalrepresentant. Affärsansvarig stora givare UNICEF Sverige.

Som föredragande ingår: Véronique Lönnerblad (född 1956), generalsekreterare UNICEF Sverige.

Sekreterare: Karin Forsselius Reimer, Assistent till generalsekreteraren och vice generalsekreterare UNICEF Sverige.

Valberedning

I valberedningen ingår följande personer: Ian Dickson Lauritzen (sammankallande), ian@lauritzen.seRoland Håkansson, Maja Frankel, Kent Härstedt och Lennart Jonasson.