Gå till innehållet

UNICEF Sveriges styrelse

UNICEF Sverige leds av en styrelse som utses av årsstämman. Styrelsen består av tio ledamöter varav en ordförande, en vice ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelsemöten. Personalen har rätt att utse en arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Maj-Inger Klingvall, född 1946. Ordförande. Fil.pol.mag. 1972. Masterexamen 2015. Riksdagsledamot 1988-2002. Socialförsäkringsminister 1996-99. Bistånds-och migrationsminister 1999-2001. Ambassadör i Moçambique 2002-2007. Ambassadör UD 2007-2011.

Anders Palmgren, född 1954. Välkänd journalist, författare, korrespondent, kommentator, producent och reporter med stor erfarenhet av mediavärlden. Verkat som chef inom TV4 Nyheter och som styrelseledamot i Medieledarna, Publicistklubben och Marknadskommittén Brommapojkarna. Utbildad sjukskötare, ledare och journalist.

Eva-Maria Rask Turesson, född 1967. Programansvarig för bistånd på Adoptionscentrum. Med bland annat juridisk och beteendevetenskaplig bakgrund är Eva-Maria en framträdande gestalt inom såväl svenskt som internationellt utvecklingsarbete inte minst som ledare inom organisationer som adoptionscentrum, scoutrörelsen och Forum Syd.

Johan Forsberg, född 1963. Johan har bred kunskap inom exempelvis ekonomi, kommunikation och affärsutveckling, samt rik erfarenhet av styrelsearbete i olika miljöer och företag. Han har stort engagemang för omvärldsbevakning och värderingsfrågor inom företagande, ledarskap, verksamhetsutveckling och innovation, och är anlitad som stöd till ledningsgrupper och styrelser i utvecklings- och förankringsfrågor.

Johanna Hallin, född 1975. Johanna har omfattande erfarenhet av arbete i olika kulturer och länder, inom mänskliga rättigheter, hållbarhet och framtidens företagande. Området har spänt över uppdrag som till exempel att bygga demokratiprogram i Myanmar (Burma) och att verka för pressfrihet i Vitryssland. Johanna har grundat och leder Inter Business Initiative och företaget Srey.

Johan Trouvé är vd för Västsvenska Handelskammaren, civilingenjör från Industriell Ekonomi i Linköping och har tidigare arbetat inom transportbranschen, bland annat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Sedan 2009 leder han Handelskammarens dagliga arbete med att skapa de bästa förutsättningarna för att det västsvenska näringslivet ska utvecklas. Johan har erfarenhet från styrelsearbete i både stiftelser, ägarledda företag, statliga företag och organisationer. På fritiden blir det mycket träning och framåt är utmaningen att genomföra Ironman i Kalmar 2021. 

Lennart Foss, född 1954. Lennart är koncernchef för NTM AB - Norrköpings Tidningars Media AB. Han har tidigare varit både ekonomichef, t.f. ekonomidirektör, annonschef och vd för Expressen. Därefter direktör vid Tidnings AB Marieberg, vd för Initiativ Universal Media och vd för VLT AB, ett börsnoterat medieföretag. Lennart har haft många tidigare styrelseuppdrag. Hans nuvarande styrelseuppdrag, förutom UNICEF Sverige, är ordförande i Mediekompaniet, ledamot i PP (Pressens Pensionskassa) och TT (Tidningarnas Telegrambyrå). Lennart var också utsedd av regeringen för att utreda och förhandla ett nytt filmavtal 2011-2012.

Pegah Afsharian Torghabehi, född 1989. Pegah är medgrundare och ordförande för Kompis Sverige. Hon har studerat kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och har även gått Höj Röstens politikerskola. Pegah är styrelseledamot i Invitationsdepartementet och tidigare ledamot i Mattecentrum.

Peter Mattsson, född 1970. Sportchef på Riksidrottsförbundet. Framträdande företrädare för en jämlik och inkluderande idrott med bred erfarenhet av internationell samverkan och projektarbete.

Tiina Nummi-Södergren, född 1965. Generalsekreterare för MyRight. Jurist med särskild inriktning på samhällsutveckling i frågor som rör jämlikhet, fattigdomsbekämpning och tillgänglighet utifrån ett långsiktigt internationellt hållbarhetsperspektiv.

Som föredragande ingår: Pernilla Baralt, född 1969. Generalsekreterare UNICEF Sverige.

Sekreterare: Karin Forsselius Reimer, assistent till generalsekreteraren UNICEF Sverige.

Valberedning

I valberedningen ingår följande personer: Odd Swarting (sammankallande: odd.swarting@caswa.se), Emina Krzovic Butler, Monica Green, Mona Arfs och Ingrid Engdahl.