Gå till innehållet

UNICEF Sveriges styrelse

UNICEF Sverige leds av en styrelse som utses av årsstämman. Styrelsen består av tio ledamöter varav en ordförande, en vice ordförande och åtta ordinarie ledamöter. Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelsemöten. Personalen har rätt att utse en arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Ordinarie ledamöter

Maj-Inger Klingvall, född 1946. Ordförande. Fil.pol.mag. Statsråd 1996–2001, riksdagsledamot 1988–2002, ambassadör 2002–2011.

Anders Palmgren, född 1954. Välkänd journalist, författare, korrespondent, kommentator, producent och reporter med stor erfarenhet av mediavärlden. Verkat som chef inom TV4 Nyheter och som styrelseledamot i Medieledarna, Publicistklubben och Marknadskommittén Brommapojkarna. Utbildad sjukskötare, ledare och journalist.

Emina Krzovic Butler, född 1964. Emina har arbetat som egen företagare, ägt restauranger och varit ordförande i Gamla Uret. Hon har även arbetat som översättare och tolk. I dag arbetar Emina inom Stockholms stad, sitter i flera styrelser för invandrariksorganisationer samt är ordförande för organisationen CLDD International som övergripande arbetar med Diaspora och utvecklingsfrågor. 

Eva-Maria Rask Turesson, född 1967. Programansvarig för bistånd på Adoptionscentrum. Med bland annat juridisk och beteendevetenskaplig bakgrund är Eva-Maria en framträdande gestalt inom såväl svenskt som internationellt utvecklingsarbete inte minst som ledare inom organisationer som adoptionscentrum, scoutrörelsen och Forum Syd.

Ingrid Pramling Samuelsson, född 1946. Fil. dr med barn- och ungdomsvetenskap som specialitet. Särskilt har hon uppmärksammat barns tidiga utveckling. Hon är knuten till ett antal universitet och styrelser och har genomfört betydande uppdrag för bland annat UNESCO. 

Johan Forsberg, född 1963. Johan har bred kunskap inom exempelvis ekonomi, kommunikation och affärsutveckling, samt rik erfarenhet av styrelsearbete i olika miljöer och företag. Han har stort engagemang för omvärldsbevakning och värderingsfrågor inom företagande, ledarskap, verksamhetsutveckling och innovation, och är anlitad som stöd till ledningsgrupper och styrelser i utvecklings- och förankringsfrågor.

Johanna Hallin, född 1975. Johanna har omfattande erfarenhet av arbete i olika kulturer och länder, inom mänskliga rättigheter, hållbarhet och framtidens företagande. Området har spänt över uppdrag som till exempel att bygga demokratiprogram i Burma och att verka för pressfrihet i Vitryssland. Johanna har grundat och leder Inter Business Initiative och företaget Srey.

Peter Mattsson, född 1970. Sportchef på Riksidrottsförbundet. Framträdande företrädare för en jämlik och inkluderande idrott med bred erfarenhet av internationell samverkan och projektarbete.

Tiina Nummi-Södergren, född 1965. Generalsekreterare för MyRight. Jurist med särskild inriktning på samhällsutveckling i frågor som rör jämlikhet, fattigdomsbekämpning och tillgänglighet utifrån ett långsiktigt internationellt hållbarhetsperspektiv.

Astrid Steen. Personalrepresentant. Affärsansvarig filantropi, stora donationer och testamenten, UNICEF Sverige.

Som föredragande ingår: Véronique Lönnerblad, född 1956. Generalsekreterare UNICEF Sverige.

Sekreterare: Karin Forsselius Reimer, Assistent till generalsekreteraren och vice generalsekreterare UNICEF Sverige.

Valberedning

I valberedningen ingår följande personer: Odd Swarting (sammankallande: odd.swarting@caswa.se), Maja Frankel, Monica Green, Mona Arfs och Ingrid Engdahl.