Frågor och svar / Frågor om skolarbete eller projektarbete

Vilken utbildning behöver jag för att arbeta för UNICEF?

Man behöver olika utbildning beroende på om man är intresserad av att arbeta för UNICEFs kontor i Sverige eller i fält. I Sverige kan det handla om utbildningar i kommunikation, journalistik, marknadsföring, juridik, statsvetenskap, ekonomi med mera. Vi arbetar framförallt med insamling, kommunikation och opinionsbildning.

Läs mer om arbete och praktik på UNICEF här. För mer allmänna utbildningsfrågor kan man till exempel besöka Alla studier (syoguiden).

För att vara aktuell för en tjänst inom UNICEF internationellt krävs det att man har en magisterexamen från universitet eller högskola. Organisationen söker personer med inriktning mot statsvetenskap, mänskliga rättigheter, internationella relationer, utvecklingskunskap eller ekonomi liksom studier i exempelvis hälsa, nutrition och kommunikation.

Ute på fält finns en rad yrken representerade: alltifrån läkare och sjuksköterskor till personer som arbetar med vatten/sanitet, infrastruktur samt projektplanering/utvärdering.

Rekrytering till UNICEFs internationella arbete sköts i Sverige av Sida. För mer information kontakta Sidas rekryteringsavdelning eller titta på Sidas hemsida.

För tjänster, praktik och volontärverksamhet inom UNICEF internationellt, besök vår internationella hemsida.

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort