Gå till innehållet

Just nu dubblas din gåva av Akelius Foundation.
Du hjälper därför dubbelt så många barn.

Stöd oss

Vad menas med inkorporering och transformering?

Inkorporering eller inkorporation innebär att hela konventionen i fråga tas in i den nationella lagstiftningen.

Transformering innebär att nationella lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.