UNICEFFrågor och svar
Vad menas med inkorporering och transformering?

Vad menas med inkorporering och transformering?

Inkorporering eller inkorporation innebär att hela konventionen i fråga tas in i den nationella lagstiftningen.

Transformering innebär att nationella lagar ändras och anpassas till konventionens bestämmelser.