UNICEFFrågor och svar
Hur många länder har skrivit under barnkonventionen?

Hur många länder har skrivit under barnkonventionen?

Barnkonventionen är den konvention som flest länder har anslutit sig till. Hittills har 196 stater ratificerat barnkonventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Idag är det bara USA som inte har ratificerat konventionen.